Restaurant Nan Jing

Nan Jing

Bucătar: -- 10 /20 puncte
Strada Gheorghe Manu, nr 2-4,București